Ratujmy łąkotkę

Łąkotka to dla pacjenta bardzo tajemnicza struktura. Pacjenci bardzo różnie ją sobie wyobrażają. Wobec czego służę pomocą. Łąkotki to półkoliste włóknisto-chrzęstne struktury, które wypełniają przestrzeń pomiędzy powierzchniami chrzęstnymi stawu kolanowego. Widziane z góry  przypominają wyglądem półksiężyc, a w przekroju są trójkątne. Nazwa wywodzi się od ich kształtu. Łęk to łukowato wygięta część siodła, łęk to…